Course CodeCourse NameCert.DayEB/PROMO (HK$)STANDARD (HK$)
2022-12:AWSDW-3-12,600
AWSDWData Warehousing on AWS-3-12,600